• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature
  • radiology scans
  • midwifery  baby

Rezultate ispita iz kolegija Patofiziologija studenti mogu vidjeti u ISS sustavu. Upis ocjena bit će naknadno organiziran.