• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature
  • radiology scans
  • midwifery  baby

U e učenju kreirani su izborni kolegiji za 2. g. diplomsKog studija Sanitarno inženjerstvo.

Kako ne bi doslo do preklapanja prilikom prijave na izborni kolegij, studenti su dužni provjeriti u ISS sustavu upisane predmete, te nakon toga prijaviti izborni kolegij koji im je u sustavu.