Natječaj the Balkan Cities Cooperation Platform za sudjelovanje studentskih timova na natjecanju Search and Rescue Competition

Otvoren je natječaj the Balkan Cities Cooperation Platform za sudjelovanje studentskih timova na natjecanju Search and Rescue Competition.

Natjecanje će se održati u razdoblju od 23. do 26. svibnja 2024. u Edirneu (Turska).

Prijave na natječaj su otvorene do 29. ožujka 2024., a troškove prijevoza, smještaja i prehrane sudionika pokriva organizator the Balkan Cities Cooperation Platform (Turska).

Više informacija o natječaju se može pronaći ovdje

Održana 3. Radionica cjeloživotnog učenja "Baby handling i uredan razvoj djeteta do godinu dana"

Na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u periodu od 1. do 2. prosinca 2023. godine održana je treća po redu dvodnevna radionica cjeloživotnog učenja „Baby handling i uredan razvoj djeteta do godinu dana".

Radionica je bila namijenjena svim roditelja koji to jesi ili koji će postati, medicinskim sestrama/tehničarima zaposlenima na neonatološkim odjelima, patronažnim sestrama, primaljama i drugim zdravstvenim djelatnicima koji su u neposrednom kontaktu s djecom do prve godine života. Program je osmišljen u suradnji s nastavnicima iz oblasti neonatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, te s Bobath terapeutima koji posjeduju dugogodišnje iskustvo za teoretski i praktični dio edukacijskog procesa.

Cilj radionice odnosio se na ispravno postupanje s djetetom pri svim aktivnostima kao što je podizanje, spuštanje, previjanje, hranjenje, držanje, nošenje i presvlačenje.

Tijekom radionice polaznici su se upoznali s:

- Psihomotornim razvojem djeteta od rođenja do dvanaestog mjeseca života
- Pravilnim položajem djeteta za ležanje
- Pravilnim podizanjem, nošenjem i spuštanjem djeteta na podlogu
- Pravilnim mijenjanjem pelena kod djeteta
- Pravilnim hranjenjem i postavljanjem u položaj za podrigivanje (dojenje i hranjenje na bočicu)
- Pravilnim skidanjem odjeće, kupanje i odijevanje, te
- Transportnim pomagalima za dojenčad

Polaznicima su kroz cijelu radionicu demonstrirane aktivnosti kako pravilno postupati s djetetom što je izrazito važno za motorički i cjelokupni razvoj djeteta.

Radionicu su vodile dr. sc. Ana Boban Raguž, dr. med, spec. pedijatrije i sub. ped. neurologije, mr. sc. Jelena Soldo, dr. med, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, te dječje Bobath terapeutkinje: Ljuba Vidačković, bacc..physioth. i Dijana Tikvić, bacc. physioth,

Po završetku radionice polaznicama su uručeni certifikati.

Zbog velikog interesa i ograničenog broja polaznika, planira se nova radionica.

Obavijest o održanoj posjeti Povjerenstva za unutranju kontrolu Sveučilišta u Mostaru

U svrhu unutarnje prosudbe Sveučilišta u Mostaru za razdoblje akademske 2019./20. godine – akademske 2021./22. godine Povjerenstvo za unutarnju prosudbu 28. studenog 2023. god. posjetilo je Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru i održalo sastanke s upravom Fakulteta zdravstvenih studija te predstavnicima nastavnika, studenata i administrativnog osoblja, uz uvid u fizičke resurse.

U ovu svrhu Fakultet zdravstvenih studija izradio je Samoevaluacijsko izvješće za razdoblje ak. 2019./20. god. – ak. 2021./22. god., na temelju kojeg će Povjerenstvo izraditi izvješće s preporukama za unapređenje.

III. radionica Cjeloživotnog učenja pod nazivom: „Baby handling i uredan razvoj djeteta do godinu dana“

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru organizira III. radionicu Cjeloživotnog učenja pod nazivom: „Baby handling i uredan razvoj djeteta do godinu dana“.

Termin „Baby handling“ označava prirodno rukovanje i postupanje s djetetom u svakodnevnim aktivnostima prilikom podizanja, spuštanja, promjene položaja, presvlačenja i nošenja. Takvo postupanje je temelj pravilnog usvajanja senzomotornog razvoja djeteta. Preporuča se za svu djecu od rođenja pa do samostalnog kretanja, a obavezno je za djecu s neurorazvojnim smetnjama.

Radionica će se održavati u periodu od 1. do 2. prosinca 2023. Program je namijenjen za roditelje, primalje, medicinske sestre/tehničare, patronažne sestre i druge zdravstvene djelatnike.

Edukaciju provode neuropedijatri, fizijatri i Bobath terapeuti, gdje polaznici najčešće u jednom dolasku savladaju potrebne vještine

Prijave su otvorene od 2. studenog 2023. putem poveznice https://forms.gle/HfKJK8gqaZjGugKF8

Kotizacija iznosi: 100KM

Broj mjesta je ograničen.

Odluka o uvjetima upisa u akademsku 2023./2024. godinu

Znanstveno - nastavno vijeće Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru na 77. sjednici održanoj 28. rujna 2023. godine donosi Odluku o uvjetima upisa u akademsku 2023./2024. godinu. 

Održana 2. Radionica cjeloživotnog učenja "Baby handling i uredan razvoj djeteta do godinu dana"

Na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u periodu od 22. do 23. rujna 2023. godine održana je druga po redu dvodnevna radionica cjeloživotnog učenja „Baby handling i uredan razvoj djeteta do godinu dana".

Radionica je bila namijenjena svim roditelja koji to jesi ili koji će postati, medicinskim sestrama/tehničarima zaposlenima na neonatološkim odjelima, patronažnim sestrama, primaljama i drugim zdravstvenim djelatnicima koji su u neposrednom kontaktu s djecom do prve godine života. Program je osmišljen u suradnji s nastavnicima iz oblasti neonatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, te s Bobath terapeutima koji posjeduju dugogodišnje iskustvo za teoretski i praktični dio edukacijskog procesa.

Cilj radionice odnosio se na ispravno postupanje s djetetom pri svim aktivnostima kao što je podizanje, spuštanje, previjanje, hranjenje, držanje, nošenje i presvlačenje.

Tijekom radionice polaznici su se upoznali s:

- Psihomotornim razvojem djeteta od rođenja do dvanaestog mjeseca života       
- Pravilnim položajem djeteta za ležanje
- Pravilnim podizanjem, nošenjem i spuštanjem djeteta na podlogu
- Pravilnim mijenjanjem pelena kod djeteta
- Pravilnim hranjenjem i postavljanjem u položaj za podrigivanje (dojenje i hranjenje na bočicu)
- Pravilnim skidanjem odjeće, kupanje i odijevanje, te
- Transportnim pomagalima za dojenčad

Polaznicima su kroz cijelu radionicu demonstrirane aktivnosti kako pravilno postupati s djetetom što je izrazito važno za motorički i cjelokupni razvoj djeteta.

Radionicu su vodile dr. sc. Ana Boban Raguž, dr. med, spec. pedijatrije i sub. ped. neurologije, mr. sc. Jelena Soldo, dr. med, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, te dječje Bobath terapeutkinje: Ljuba Vidačković, bacc..physioth. i Dijana Tikvić, bacc. physioth,

Po završetku radionice polaznicama su uručeni certifikati.

 

Zbog velikog interesa i ograničenog broja polaznika, planira se nova radionica.

 

Rezultati rujanskog razredbenog postupka za akademsku 2023./2024. godinu

Ovdje možete preuzeti rezultate rujanskog razredbenog postupka za akademsku 2023/2024. godinu.

Provedba razredbenog postupka (rujanski rok)

Naputak pristupnicima razredbenog postupka

Popis kandidata preddiplomskih studija sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije, primaljstva i sanitarnog inženjerstva koji trebaju pristupiti provjeri znanja putem prijemnog ispita (testa) za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2023./2024. godini:

Na početku ispita pristupnik će dobiti sljedeće materijale:

a.    identifikacijski broj (ŠIFRU)
b.    svezak s ispitnim pitanjima
c.    obrazac za unošenje točnih odgovora
d.    ovjeren papir za bilješke

Da bi pristupio razredbenom ispitu pristupnik sa sobom treba donijeti:

Pristupnici na testu ne smiju:

Pristupnik koji želi nešto pitati podiže ruku a voditelj ili nadglednik će doći do njega. Na pitanja pristupnika voditelj odgovara samo ako su tehničke naravi (nečitko otisnuta riječ u tekstu i tome slično).

Ukoliko se pristupnik ponaša neprimjereno (izmjenjuje zapise ili komunicira s drugim pristupnicima, upotrebljava nedozvoljeno računalo, nedolično se ponaša i sl.), pristupnik se upozorava, oduzima mu se nedozvoljeni materijal a postupak se unosi u zapisnik.

Važne opće napomene pristupnicima razredbenog ispita

•       Kašnjenje na početak razredbenog ispita iz bilo kojih razloga neće se uvažavati
•       Mobilni telefoni moraju biti isključeni i predati voditelju razredbenog postupka

Rujanski razredbeni ispit održat će se u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija.

Studenti doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija sudjelovali na Erasmus+ razmjeni u Radboud University, Nijmegen, Nizozemska

Kristian Planinić i Vedrana Grbavac sudjelovali su u ljetnoj školi na Radboud University, Nijmegen u Nizozemskoj od 3. do 7. srpnja 2023 g.

Cilj tečaja Getting started with R: An introduction to data analysis bio je upoznati se s osnovama programskog jezika „R“, te korištenje njegovih osnovnih značajki. 

Tijekom pet dana tečaja, obrađene su sljedeće ključne teme R programiranja: 

Osnove R programskog jezika i instalacija potrebnih alata.
Manipulacija podacima u R-u (vektori, matrice, liste, data frameovi).
Učitavanje i spremanje podataka u različitim formatima.
Osnove statističke analize podataka u R-u.
Vizualizacija podataka pomoću grafikona i plotova.
Upotreba paketa i funkcija za naprednu analizu.

Kao studenti postdiplomskog studija unaprijedili su svoje analitičke vještine za bolje donošenje odluka pri planiranju i provedbi svoga istraživanja.

Radionica cjeloživotnog učenja pod nazivom "Baby handling i uredan razvoj djeteta do godinu dana"

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru organizira II. radionicu Cjeloživotnog učenja pod nazivom: „Baby handling i uredan razvoj djeteta do godinu dana“.

Termin „Baby handling“ označava prirodno rukovanje i postupanje s djetetom u svakodnevnim aktivnostima prilikom podizanja, spuštanja, promjene položaja, presvlačenja i nošenja. Takvo postupanje je temelj pravilnog usvajanja senzomotornog razvoja djeteta. Preporuča se za svu djecu od rođenja pa do samostalnog kretanja, a obavezno je za djecu s neurorazvojnim smetnjama

Radionica će se održavati u periodu od 22.doi 23. rujna.2023., Program je namijenjen za roditelje, primalje, medicinske sestre/tehničare, patronažne sestre i druge zdravstvene djelatnike.

Edukaciju provode neuropedijatri, fizijatri i Bobath terapeuti, gdje polaznici najčešće u jednom dolasku savladaju potrebne vještine 

Prijave su otvorene od 6. rujna 2023. putem poveznice https://forms.gle/ZKA58Q51C6Qc3JBU6

Kotizacija iznosi: 100KM

Broj mjesta je ograničen.