OBAVIJEST ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA-ovjera semestra

PREDDIPLOMSKI  STUDIJ

Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske 2023./2024. godine vršit će se u periodu od 29. siječnja do 09. veljače 2024. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

DIPLOMSKI  STUDIJ

Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske 2023./2024. godine vršit će se u periodu od  19. veljače do 22. veljače 2024. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

- studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva trebaju priložiti dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od 200,00 KM.

- redoviti studenti koji sami participiraju studij i izvanredni studenti trebaju priložiti dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od  900,00  KM.

- studenti diplomskih studija trebaju priložiti dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od 1600,00 KM.

Upisni list studenti mogu preuzeti u Knjižnici Fakulteta.

Žiro - račun Fakulteta zdravstvenih studija: 3381302271325623, UniCredit Bank d. d.

Obavijest za studente 1. godine diplomskog studija-magisterija

Nastava iz kolegija Sindrom izgaranja na poslu kod prof. dr. sc. Mire Klarića počet će u ponedjeljak 15. siječnja 2024. godine s početkom u 9:00 sati. Raspored predavanja studenti će moći preuzeti 8. siječnja 2024. godine na web stranici Fakulteta.

 

Latinski jezik

Ispit iz kolegija Latinski jezik održat će se 31. siječnja i 14. veljače 2024. godine u 09:00 sati.

Termin praktičnog dijela ispita iz kolegija Fizioterapija III kod asis. Maje Zeljko, mag. fizioterapije

Praktični dio ispita kod asis. Maje Zeljko, mag. fizioterapije, održati će se u utorak, 28.11.2023. godine s početkom u 10:00 sati na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Raspored studenata za polaganje praktičnog dijela ispita iz kolegija Fizioterapija III

Ovdje možete preuzeti raspored studenata za polaganje praktičnog dijela ispita iz kolegija Fizioterapija III. Studenti koji su praktični dio ispita iz navedenog kolegija položili u prošloj akademskoj godini, dužni su ponovno polagati praktični dio ispita. Sukladno tome da se od redovitih zimskih ispitnih rokova ukidaju prijavnice, prijave za praktični dio nisu potrebne svi studenti raspoređeni su na popisu.

Rezultati ispita iz kolegija Mentalno zdravlje

Ovdje možete preuzeti rezultate ispita iz kolegija Mentalno zdravlje.

Rezultati ispita iz kolegija Fizika-studij fizioterapije

Ovdje možete preuzeti rezultate ispita iz kolegija Fizika.

Raspored studenata za ispit iz kolegija Filozofija i etika u sestrinstvu

Ovdje možete preuzeti raspored studenata za ispit iz kolegija Filozofija i etika u sestrinstvu.

Raspored studenata 1. godine studija fizioterapije za ispit iz kolegija Fizika

Ovdje možete preuzeti raspored studenata za ispit iz kolegija Fizika.

Obavijest za 1. godinu studija radiološke tehnologije-strani jezici

Studenti koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja učili jedan od ponuđenih jezika nastavljaju s istim.

Studenti koji su učili dva jezika, imaju mogućnost biranja. Broj mjesta za strani jezik I je ograničen, te se s tim i zatvara upis kada se popune slobodna mjesta.

Odabir stranog jezika studenti mogu izvršiti u studentskoj referadi Fakulteta od četvrtka 5. listopada 2023. godine do petka 6. listopada 2023. godine u vremenu od 09.30 do 12.30.