Izborni - Reprodukcija i radno okruženje 2024

Supervizija u zdravstvu

Kontrola i prevencija infekcija

Nacrt diplomskog rada

Osnove laboratorijskih pretraga 2024

Zdravstvena skrb u izvanrednim situacijama

Didaktika

Menadžment u zdravtsvu

Umijeće medicinske nastave

Spolno prenosive bolesti- izborni predmet