Poslovni i medicinski Engleski jezik

Raspored Sindrom izgaranja na poslu

Raspored Komunikacijske vještine

Seminari -Upravljanje kvalitetom u zdravstvu

Akutna kardiorespiratorna fizioterapija

Interkulturalna komunikacija u zdravstvu

Raspored Suvremeni pristup zananosti o odgoju

Neurološka fizioterapija

Upravljanje kvalitetom u zdravstvu

Tjelovježba u trudnoći