Poslovni i medicinski Engleski jezik

Prevencija malignih bolesti

Raspored Sindrom izgaranja na poslu.doc

Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Raspored Komunikacijske vještine.docx (

Seminari -Upravljanje kvalitetom u zdravstvu

Pedijatrija njega u JIL

Interkulturalna komunikacija u zdravstvu

Raspored Suvremeni pristup zananosti o odgoju

Upravljanje kvalitetom u zdravstvu