Poslovni i medicinski Engleski jezik

Raspored Sindrom izgaranja na poslu

Metode i ueđaji CT

Metode i ueđaji MR

Raspored Komunikacijske vještine.docx (

Seminari -Upravljanje kvalitetom u zdravstvu

Interkulturalna komunikacija u zdravstvu

Raspored Suvremeni pristup zananosti o odgoju.docx (16.76 KB)

Radiologija u ortopediji

Upravljanje kvalitetom u zdravstvu