Poslovni i medicinski Engleski jezik

Raspored Sindrom izgaranja na poslu.doc

Higijena tla i pesticidi

Štetne tvari u hrani - kontaminanti

Raspored Komunikacijske vještine.docx (

Seminari -Upravljanje kvalitetom u zdravstvu

Otrovi biljaka i životinja - eko uzgoj

Interkulturalna komunikacija u zdravstvu

Raspored Suvremeni pristup zananosti o odgoju.docx (16.76 KB)

Upravljanje kvalitetom u zdravstvu