Diplomski sveučilišni studij Klinička fizioterapija

Naziv studijskog programa

Klinička fizioterapija

Ciklus

2. ciklus (diplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje

Kliničke medicinske znanosti / Zdravstvene znanosti

Akademski naziv

Magistar/magistra fizioterapije

Razina kvalifikacije po EQF

7

Trajanje studijskoga programa

2 godine, 120 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

2 godine/120 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito / Izvanredno

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstevnih studija

Uvjeti za upis na diplomski studij

Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij Fizioterapije i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova. Osobama koje su završile stručni studij postoji mogućnost određivanja ispita razlike.

Ciljevi studijskog programa

  • stjecanje novih znanja i vještina,  kroz obrazovanje i osposobljavanje budućih magistara fizioterapije pri procijeni bolesnikova stanja, planiranju, provođenju i evaluaciji fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama bolesnika i korisnika
  • sudjelovanje u zdravstvenim timova i upravljanje u zdravstvu
  • primjena fizioterapije zasnovane na dokazima
  • osposobljavanje sudenata za promociju zdravlja u zdravstvenoj ustanovi i u zajednici
  • unapređenje struke kroz kontinuiranu edukaciju i istraživački rad
  • osposobljavanje studenata za primjenu načela fizioterapije zasnovane na dokazima tijekom rada, kao i za kontinuirano cijeloživotno učenje i djelovanju u ulozi mentora i nastavnika.