Diplomski sveučilišni studij Klinička zdravstvena njega

Naziv studijskog programa

Klinička zdravstvena njega

Ciklus

2. ciklus (diplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje

Kliničke medicinske znanosti / Zdravstvene znanosti

Akademski naziv

Magistar sestrinstva

Razina kvalifikacije po EQF

7

Trajanje studijskoga programa

2 godine, 120 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

2 godine/120 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito / Izvanredno

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Uvjeti za upis na diplomski studij

Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova. Osobama koje su završile stručni studij postoji mogućnost određivanja ispita razlike.

Ciljevi studijskog programa

  • osposobiti studente za timski rad, rukovođenja ljudskim potencijalima i drugim resursima, procesima u zdravstvu, uz primjenu suvremenih načela sestrinstva
  • steći komunikacijske vještine, kao i dodatne specijalističke vještine i znanja u svrhu suradnje s upravljačkim strukturama svih razina i doprinosa razvoju zdravstvene ustanove
  • osposobiti studente za nastavni rad i nove edukacijske metode
  • steći vještine za planiranje projekata i samostalno donošenje odluka na temelju kritičkog vrednovanja u svrhu sudjelovanja u znanstveno - kliničkim projektima,
  • osposobiti studente za kritičku procjenu, planiranje, provođenje i evaluaciju zdravlja i bolesnih stanja pojedinca, obitelji i cijele zajednice,
  • osposobiti studente za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju