Diplomski sveučilišni studij Primaljstva

Naziv studijskog programa

Primaljstvo

Ciklus

2. ciklus (diplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

Područje biomedicine i zdravstva

Znanstveno polje

Kliničke medicinske znanosti / Zdravstvene znanosti

Znanstvena grana

Primaljstvo

Akademski naziv

Magistar/magistra primaljstva

Razina kvalifikacije po EQF

7

Trajanje studijskoga programa

2 godine / 120 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

2 godine / 120 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito / Izvanredno

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Ciljevi studijskog programa

  • osposobiti studente za samostalni rad u kliničkim bolnicama i ginekološko-porođajnim odjelima koji obuhvaćaju koordiniranje timom primaljske skrbi, posebno kada je potreban multidisciplinarni pristup,
  • proširiti znanja i vještine studenata u području primaljske njege bolesnika,
  • osposobiti studente za vođenje zdravstvenih timova i upravljanja procesima u zdravstvu,  kao i za suradnički rad u znanstvenim i kliničkim istraživanjima (projekti, komunikacija, prezentacija) na zdravstvenim visokim učilištima,
  • osposobiti studente za promociju zdravlja u zdravstvenoj ustanovi i u zajednici
  • osposobiti studente za primjenu načela primaljstva zasnovanog na dokazima tijekom rada, kao i stalnom učenju i djelovanju u ulozi mentora i učitelja.