Diplomski sveučilišni studij Radiološka tehnologija

Naziv studijskog programa

Radiološka tehnologija

Ciklus

2. ciklus (diplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje

Kliničke medicinske znanosti / Zdravstvene znanosti

Akademski naziv

Magistar/magistra radiološke tehnologije

Razina kvalifikacije po EQF

7

Trajanje studijskoga programa

2 godine, 120 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

2 godine/120 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito / Izvanredno

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstevnih studija

Uvjeti za upis na diplomski studij

Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij Radiološke tehnologije i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova. Osobama koje su završile stručni studij postoji mogućnost određivanja ispita razlike.

Ciljevi studijskog programa

Nadogradnja znanja iz pojedinih područja radiološke tehnologije: kompjutorizirana tomografija (engl./computed tomography(CT)), magnetna rezonancija (engl./magnetic resonance (MR)), informacijska tehnologija (engl./information technology (IT)), digitalni radiološki sustavi, intervencijska radiologija