Diplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva

Naziv studijskog programa

Sanitarno inženjerstvo

Ciklus

2. ciklus (diplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Akademski naziv

Magistar/magistra sanitarnog inženjerstva

Razina kvalifikacije po EQF

7

Trajanje studijskoga programa

2 godine, 120 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

2 godine/120 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito / Izvanredno

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstevnih studija

Uvjeti za upis na diplomski studij

Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij Sanitarnog inženjerstva i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova. Osobama koje su završile stručni studij postoji mogućnost određivanja ispita razlike.

Ciljevi studijskog programa

  • Osposobiti stručnjake za očuvanje i unapređenje zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevenciju bolesti, primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi,
  • Osposobiti studente za vođenje javnozdravstvenih timova i upravljanja procesima u zdravstvu,  kao i za suradnički rad u znanstvenim, kliničkim i laboratorijskim istraživanjima (projekti, komunikacija, prezentacija) na visokim učilištima,
  • Osposobiti studente za promociju zdravlja u zdravstvenoj ustanovi i u zajednici
  • Osposobiti studente za primjenu načela sanitarnog inženjerstva zasnovanog na dokazima tijekom rada, kao i stalnom učenju i djelovanju u ulozi mentora i učitelja.
  • Osposobiti studente za provođenje i upravljanje sustavom kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, različitim ispitnim laboratorijima, te sustavima kvaliteta unutar prehrambene industrije.
  • Osposobiti kvalificirane stručnjake za rad i vođenje različitih ispitnih (analitičkih) i dijagnostičkih laboratorija, primjenom standardnih metoda i smjernica za ispitne i dijagnostičke laboratorije.
  • Osposobiti kvalificiran kadar za sudjelovanje u planiranju, izradi i nadzoru nad  provođenjem preventivnih i protuepidemijskih mjera, te vođenje timova vezanih za poslove DDD djelatnosti.
  • Osposobiti kvalificiran kadar za rad i rukovođenje jedinicama higijensko-epidemioloških službi, te različitim odjelima javno zdravstvenih ustanova.
  • Osposobiti kvalificiran kadar za ispitivanje i procjenu kvalitete vode (svih vrsta), te ispitivanje i osiguravanje zdravstvene ispravnosti voda za piće kao i  tretmane obrade otpadnih voda.