Primjer popunjene uplatnice za komisijski ispit - preddiplomski studij