Mogućnost slikovnog prikaza bolesti u neuroradiologiji