• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature

Ispit iz kolegija Osnove medicinske kemije i biokemije, Biofizika i biokemija,  kod doc. dr. sc. Nevenke Jelić -Knezović  održat će se u srijedu 16 .rujna 2020. godine u 10:00 sati na  FZS.

Dan doktorata 2019.