• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Prijave za upis u prvu godinu diplomskih studija primaju se kontinuirano od lipnja 2022. do 30. rujna 2022. godine.

Studenti završne godine preddiplomskih studija koji planiraju upisati diplomski studij moraju obraniti završni rad najkasnije do 25. rujna 2022. godine kako bi mogli na vrijeme podnijeti prijavu za upis na diplomski studij, zaključno s 30. rujna 2022. godine.