• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Ispit iz kolegija Specijalne kineziološke tehnike i Fizioterapijske vještine II za preostale studente održat će se u utorak 12. srpnja 2022. godine u 09,30 sati na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SKB Mostar.