• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Komisijski i usmeni dio ispita iz kolegija Anatomija i Anatomija i histologija održat će se u ponedjeljak  26. rujna 2022. godine u 10:30 sati na FZS.