• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Kolokvij iz Latinskog jezika održat će se 7. listopada 2022. godine u 17,30 na FZS.
Studenti su obvezni dostaviti prijavnice u studentsku referadu najkasnije do srijede 5. listopada 2022.  godine do 12.30.