Studenti fakulteta zdravstvenih studija darivali štičenike centra za djecu i mlades posebnim potrebama "Los Rosales" u Mostaru

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology