• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Razni dokumenti

PDF icon UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA.pdf
Upute za pisanja diplomskog rada
PDF icon ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA DIPLOMSKE RADOVE 17.05.2022..pdf
Odluka o imenovanju Odbora za diplomske radove
PDF icon ODLUKA O IMENOVANJU VODITELJA I VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA 17.05.2022..pdf
Odluka o imenovanju Voditelja i Vijeća doktorskog studija
PDF icon ODLUKA ZNV O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 20.7.2021..pdf
Odluka o izvanrednom ispitnom roku 2020/2021
Image icon Plakat Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru-1.png
Plakat Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru
PDF icon Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru.pdf
Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru
PDF icon ODLUKA ZNV O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 2020.pdf
oDLUKA O IZVANREDNO ISPITNOM ROKU 2019/2020
PDF icon Natječaj za sestrinstvo FZS, Orašje.pdf
N A T J E Č A J za upis trideset studenata u prvu godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, u sveučilišnom centru Orašje u akademskoj 2020./2021. godini
File Natječaj-Večernji list_1591009601_65.docx
N A T J E Č A J za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja
PDF icon Upute za oblikovanje doktorske disertacije.pdf
Upute za oblikovanje doktorske disertacije
PDF icon Izjava o izvornosti.pdf
Izjava o izvornosti/doktorski studij
PDF icon ODLUKA O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 27.09.2019..pdf
Odluka o izvanrednom ispitnom roku 2019.