• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology
 • DIPLOMANTI 2011./2012.
  • Magistar/magistra fizioterapije (mag. physioth) akademske 2011./2012. godine

   1.Ivan Tavra

   2.Ivana grle

   3.Dragan Mijatović

   4.Ivica Anić

   5.Lejla Obradović

   6.Darko Bilić

   7.Mirela Luburić

   8.Ivan Boban

   9.Vinko Sušac

 • DIPLOMANTI 2013./2014.
  • Magistar/magistra fizioterapije (mag. physioth) akademske 2013./2014. godine

   1.Ana Marković

   2.Anamarija Dugandžić

   3.Ivan Boban

   4.Ružica Dilber

 • DIPLOMANTI 2015./2016.
  • Magistar/magistra fizioterapije (mag. physioth) akademske 2015./2016. godine

   1.Dušan Todorović

   2.Biljana Mamić

   3.Ana Knezović

   4.Aika Marinović

 • DIPLOMANTI 2012./2013.
  • Magistar/magistra fizioterapije (mag. physioth) akademske 2012./2013. godine

   1.Vedrana Grbavac

   2.Jagoda Čuvalo

 • DIPLOMANTI 2014./2015.
  • Magistar/magistra fizioterapije (mag. physioth) akademske 2014./2015. godine

   1.Ante Medić

   2.Doris Bilić

   3.Nataša Dubljević

   4.Antonela Marinčić

   5.Gabrijela Jerković

   6.Antonija Jukić

   7.Maja Zeljko

   8.Katarina Ivančić

   9.Antonija Hrkać

   10.Ljilja Raičević

 • DIPLOMANTI 2016./2017.
  • Magistar/magistra fizioterapije (mag. physioth) akademske 2016./2017. godine

   1.Ivana Kulaš

   2.Ivana Zović

   3.Marija Radiš

   4.Igor Maslać

   5.Antonela Raspudić

   6.Sara Andrić

   7.Željka Radalj

   8.Ružica Kujundžić

   9.Sanja Brkić

   10.Katarina Bošković

   11.Gordana Miloš

   12.Marijana Pandža

   13.Dragana Rašić

   14.Marin Markotić