• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology
 • DIPLOMANTI 2013./2014.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2013./2014. GODINE

   Studij sanitarnog inženjerstva

   1. Vesna Pehar
   2. Stipe Čelan
   3. Marija Ćorić
 • DIPLOMANTI 2015./2016.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2015./2016. GODINE

   Studij sanitarnog inženjerstva

   1.Dragana Planinić

   2.Ines Čule

   3.Igor Rajić

   4.  Mariane Barišić

   5.Dragica Zeko

   6.Zdravka Martinović

   7.Anesa Mešić

   8.Martina Bošnjak

   9.Ivana Cvitković

   10.Marija Šantić

   11.Ana Zorić

   12.Matej Markov

    

 • DIPLOMANTI 2017./2018.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2017./2018. GODINE

   Studij sanitarnog inženjerstva

   1.Bojana Bošković

   2.Anamarija Rašić

   3.Marija Prskalo

   4.Kristina Čutura

   5.Karla Brzica

   6.Azra Deronja

   7.Zdravka Gagro

   8.Josipa Marić

   9.Martina Galić

   10.Katarina Arapović

   11.Ivana Lozančić

   12.Helena Planinić

   13.Božo Radić

   14.Marin Zlopaša

   15.Frano Slišković

   16.Luka Barbarić

   17.Andrea Grgić

   18.Paulina-Lina Zvrko

   19.Martina Ćorić

   20.Anamarija Filipović

   21.Anđela Pavlović

   22.Antonio Šimić

   23.Zorica Zeljko

   24.Mateja Tomas

   25.Marija Perić

   26.Dijana Vrdoljak

   27.Marina Karačić

   28.Marijana Glavaš

   29.Marija Posavac

   30.Gojan Pehar

   31.Nikolina Smojo

   32.Ivan Gadža

   33.Martina Meštrović

   34.Toni Androja

   35.Ivana Romić

   36.Melisa Tahirović

   37.Dea Dugandžić

   38.Milica Živkušić

   39.Ana Mišković

   40.Minela Grebović

   41.Robertina Moro

 • DIPLOMANTI 2014./2015.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2014./2015. GODINE

   Studij sanitarnog inženjerstva

   1.Maja Primorac

   2.Ana Lovrić

   3.Goran Gačić

   4.Maja Petrović

   5.Dragana Pažin

   6.Iva Sušac

   7.Lidija Šimunac

   8.Dijana Ruguž

   9.Davor Kuliš

   10.Stanka Naletilić

   11.Ivan Bebek

   12.Ana Sučić

   13.Iva Galešić

 • DIPLOMANTI 2016./2017.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2016./2017. GODINE

   Studij sanitarnog inženjerstva

   1.Tvrtko Pinjuh

   2.Mia Jurišić

   3.Marija Jelić

   4.Dino Peco

   5.Šejla Borić

   6.Željka Ćorić

   7.Nina Hadrović

   8.Adriana Čerkez

   9.Jelena Sabljić

   10.Ivana Čović

   11.Martina Krstanović

   13.Mia Čilić

   14.Džana Isić

   15.Anamari Šantić

   16.Marko Mucić

   17.Andreja Puljević

   18.Ivana Vidić

   19.Jozo Knežević

   20.Ivan Nosić

   21.Ivana Birčić

   22.Zorana Čamo

   23.Nikola Tomić

   24.Silia Palinić

   25.Marija Raguž

   26.Stipe Karačić

   27.Mirjam Puljić

   28.Katarina Bojčić

   29.Marija Šakota

   30.Kristina Vekić

   31.Frano Marjanović

   32.Ana Adžaip

   33.Doris Šimović

 • DIPLOMANTI 2018./2019.
  • Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

    

   Marko (Ivan) Lovrić

   Lucija (Petar) Kutle

   Sanja (Željko) Komadina

   Ivan (Ivo) Tomić

   Elma (Omer) Huntić

   Ivana (Mato) Marušić

   Gabriela (Marinko) Grabovac

   Andrea (Franjo) Glavaš

   Joško (Miljenko) Ljubić

   Nikola (Ivan) Jurić

   Katarina (Jozo) Novokmet

   Petra (Damir) Knežević

   Iva (Boris) Šimić

   Ivana (Rajko) Grbešić

   Kristina (Mile) Šušak

   Slavica (Ivan) Vučić

   Zdenko (Ante) Zovko

   Dragica (Damir) Tomasović

   Iva (Ivan) Pehar

   Jure (Tomislav) Rašić

   Željka (Željko) Katić

   Lea (Slaven) Ledić

   Matea (Marko) Tovilo