Diplomski sveučilišni studiji

 • raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology
 • Prijave za upis u prvu godinu studija p rimaju se kontinuirano on line od 29. lipnja do 30. rujna 2021. godine i to putem mail adrese: upisi.ciklus2@fzs.sum.ba
 • Diplomske studije može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih 180 ECTS bodova ili stručni trogodišnji studij i specijalizacija s 60 - 90 ECTS bodova.

U prvu godinu prima se:

Razredbeni rujanski ispit akademske 2021./2022. godine:

Diplomski sveučilišni studij A    B C *strani
državljani
Ukupno
Studij Klinička zdravstvena njega 0 20 +*5 0 5 25
Studij Klinička fizioterapije 0 20 + *5 0 5 25
Studij Radiološke tehnologije 0 20 + *5 0 5 25
Studij Sanitarnog inženjerstva 0 20 + *5 0 5 25

A- redoviti studenti, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa

B- redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij

C – izvanredni studenti za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja

* - studenti strani državljani

1. Uz prijavu koju ćete dostaviti na mail: upisi.ciklus2@fzs.sum.ba treba priložiti sljedeće dokumente:

U okvir "Predmet" ("Subject") svakako upišite naslov poruke. On treba jasno dati do znanja o čemu se u poruci radi, IME I PREZIME PRISTUPNIKA I NAZIV STUDIJSKOG SMJERA NA KOJI SE PRISTUPNIK PRIJAVLJUJE.

 • Prijava
 • formular  
 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju (potrebno je izvršiti nostrifikaciju diplome ukoliko je ista stečena u inozemstvu),
 • dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,
 • životopis,
 • dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljujete na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija 3381302271325623 kod UniCredit Bank dd Mostar
 • kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju priložiti i nastavni plan i program završenog studija.

Upisi u prvu godinu diplomskih studija provodit će se od 1. do 16. listopada 2021. godine

 

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente za akademsku 2021./2022. godinu 

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2021./2022. godine