Diplomski sveučilišni studiji

 • raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology

Diplomski sveučilišni studij /Prijave na diplomski sveučilišni studij kvote za akademsku 2022/23

 • Prijave za  upis u prvu godinu studija primaju se kontinuirano  do 30. rujna 2022. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u vremenu od 9:30 -12:30
 • Diplomske studije može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih 180 ECTS bodova
 • U prvu godinu prima se:

 

Studijski program drugi ciklus Redoviti studenti uz potporu ministarstva Redoviti strani studenti uz potporu ministarstva Redoviti studenti uz plaćanje Redoviti strani studenti uz plaćanje Izvanredni  studenti Izvanredni strani studenti Ukupno strani studenti Ukupno svi studenti
Klinička fizioterapija 0 0 20 5 0 0 5 25
Klinička zdravstvena njega 0 0 20 5 0 0 5 25
Primaljstvo 0 0 10 5 5 5 10 25
Radiološka tehnologija 0 0 20 5 0 0 5 25
Sanitarno inženjerstvo 0 0 20 5 0 0 5 25

 

1. Uz prijavu  potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 • Prijava/formular  
 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju (potrebno je izvršiti nostrifikaciju diplome ukoliko je ista stečena u inozemstvu),
 • dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,
 • životopis,
 • dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljujete na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija 3381302271325623 kod UniCredit Bank dd Mostar
 • kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju priložiti i nastavni plan i program završenog studija.

Upisi u prvu godinu diplomskih studija provodit će se od 10. do 17. listopada 2022. godine

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente za akademsku 2022./2023. godinu 

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2022./2023. godine

 Jezik Hrvatski