Diplomski sveučilišni studiji

 • raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • woman-physio
 • nurse-heart
 • midwife-mother-baby
 • radiology
 • physiatry
 • nature
 • radiology scans
 • Prijave za upis u prvu godinu studija primaju se kontinuirano do .
 • Diplomske studije može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih 180 ECTS bodova ili stručni trogodišnji studij i specijalizacija s 60 - 90 ECTS bodova.

U prvu godinu prima se:

Razredbeni rujanski ispit akademske 2020./2021. godine:

Diplosmki sveučilišni studij A    B C *strani
državljani
Ukupno
Studij sestrinstva 0 20 +*5 0 5 25
Studij fizioterapije 0 20 + *5 0 5 25
Studij radiološke tehnologije 0 20 + *5 0 5 25
Studij sanitarnog inženjerstva 0 20 + *5 0 5 25

A- redoviti studenti, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa

B- redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij

C – izvanredni studenti za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja

* - studenti strani državljani

 

1. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

 •     izvadak iz matične knjige rođenih,
 •     diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju,
 •     dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,
 •     životopis,
 •     dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM,
 •     kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju priložiti i nastavni plan i program završenog studija.

2. Troškovi studiranja: Visina školarine po semestru iznosi 1600 KM

3.  Svi studenti pri upisu na fakultete, a prema odluci Senata uplaćuju 10 KM za Studentski zbor Sveučilišta.

4. Svi studenti pri upisu na Fakultet, uplaćuju 10KM za korištenje Knižnice Fakulteta.

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente za akademsku 2019./2020. godinu 

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2019./2020. godine

 

Dan doktorata 2019.