Preddiplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

Nakon završetka razredbenog postupka u I. (srpanjskom) roku preostala slobodna mjesta u II. (rujanskom) roku.

Studijski program slobodna mjesta
Sestrinstvo 33
Fizioterapija 16
Radiološka tehnologija 5
Sanitarno inženjerstvo 33
Primaljstvo 30

Uvjeti upisa:

Preddiplomski studiji:

 • Završeni četverogodišnji program srednje škole.
 • ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
 • Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko  vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
 • Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:

- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi 

- razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije i radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva:
Fizika, Biologija i Kemija

Prijave za upis primaju se:

- za II. (rujanski) razredbeni rok od 29. kolovoza. do 9. rujna 2022. godine od 9,00 do 12,00 sati.

Prijave za upis na Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru primaju se osobno u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija 

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente (dokumenti se mogu predati u originalu ili ovjerenoj preslici) :

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih;
 2. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);
 3. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
 4. Potvrdu / rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu),
 5. Potvrdu o prebivalištu,
 6. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij Fakulteta zdravstvenih studija;
 7. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljuje, na žiro račun broj: 3381302271325623, Unicredit Bank d.d. Mostar
 8. Podaci za uplate iz inozemstva:
  Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija
  IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510
  SWIFT:  UNCRBA 22
  UniCredit Bank d. d Mostar

TERMINI RAZREDBENOG ISPITA

Vrijeme održavanja razredbenih ispita u II. (rujanskom) razredbenom roku 

STUDIJSKI PROGRAM

   VRIJEME ODRŽAVANJA

Preddiplomski studij Sestrinstva

  12. 9. 2022. u 9,00 sati

Preddiplomski studij Radiološke tehnologije

  13. 9. 2022. u 12,00 sati

Preddiplomski studij Primaljstva

  12. 9. 2022. u 12,00 sati

Preddiplomski studij Fizioterapije

  13. 9. 2022. u 9,00 sati m

Preddiplomski studij Sanitarnog inženjerstva

  12. 9. 2022. u 12,00 sati

 
UPIS STUDENATA

Upis u I. godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se od . do . rujna 2022. godine, a u drugom roku od 19. do 23. rujna 2022. godine. 

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente akademske 2022/2023. godine 

Ovdje možete preuzeti Informativni letak Fakulteta zdravstvenih studija

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2022./2023. godine

 

Hrvatski

Upisi kategorije: