Preddiplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

Uvjeti upisa i optimalan broj studenata

Preddiplomski studiji:

 • Završeni četverogodišnji program srednje škole.
 • ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
 • Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko  vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
 • Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:
vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi i razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije i radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva:
Fizika, Biologija i Kemija

Temeljem rezultata razredbenog postupka Povjerenstvo za upis formira rang-listu za svaki studij i određuje pristupnike koji su, suglasno natječaju, stekli pravo upisa na Fakultet zdravstvenih studija. Pristupnici koji se upisuju na Fakultet zdravstvenih studija, a tijekom prethodnog školovanja nisu učili najmanje dvije godine latinski jezik, moraju najkasnije do kraja prvog semestra položiti ispit iz latinskog jezika u odgovarajućoj ustanovi.

Razredbeni srpanjski ispit akademske 2021./2022. godine:

Preddiplomski sveučilišni studij A B C
Studij sestrinstva      
Studij fizioterapije      
Studij radiološke tehnologije      
Studij sanitarnog inženjerstva      
Studij primaljstva      

A- redoviti studenti, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa

B- redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij

C – izvanredni studenti za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja

* - studenti strani državljani

 

Prijave za upis na Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru primaju se on-line od  do  2021. godine i to putem e-maila na adresu upisi@fzs.sum.ba.

U okvir "Predmet" ("Subject") svakako upišite naslov poruke. On treba jasno dati do znanja o čemu se u poruci radi, IME I PREZIME PRISTUPNIKA I NAZIV STUDIJSKOG SMJERA NA KOJI SE PRISTUPNIK PRIJAVLJUJE.

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente:

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih;
 2. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);
 3. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
 4. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij Fakulteta zdravstvenih studija;
 5. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljuje, na žiro račun broj: 3381302271325623, Unicredit Bank d.d. Mostar
 6. Podaci za uplate iz inozemstva:
  Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija
  IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510
  SWIFT:  UNCRBA 22
  UniCredit Bank d. d Mostar

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI FORMULARE ZA PRIJAVU NA RAZREDBENI ISPIT:

- SESTRINSTVO I PRIMALJSTVO

- FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA I SANITARNO INŽENJERSTVO

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.

Termin održavanja srpanjskog razredbenog postupaka:

Studij Termin
sestrinstva  
primljastva  
radiološke tehnologije  
sanitarnog inženjerstva

 

UPISI NA FAKULTET

Upisi u prvu godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se od . do . srpnja 2021. godine, a u drugom upisnom roku od . do . rujna 2021. godine. Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku.

Studenti koji ostvare pravo upisa u prvu godinu studija na Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, prilikom upisa trebaju priložiti sljedeće:

 • Indeks i upisni materijal (indeks i upisni materijal može se kupiti u knjižari "Ziral", koja se nalazi u Kampusu Sveučilišta);
 • Dvije fotografije (format 4 x 6 cm);
 • Originalne dokumente koji su poslani prilikom prijave za razredbeni postupak:
  • Izvadak iz matične knjige rođenih,
  • Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);
  • Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju;
  • Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij Fakultetu zdravstvenih studija)
 • Potvrdu o prebivalištu ili boravištu;
 • Dokaz o uplati školarine, s naznakom „Školarina za I. semestar“ i to:
  • iznosu od 200 KM, na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija broj: 3381302271325623, UniCredit Bank d.d. Mostar, za studente koji su primljeni na studij u statusu redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa;
  • u iznosu od 900 KM, na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija broj: 3381302271325623, UniCredit Bank d.d. Mostar, za studente koji su primljeni na studij u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij ili izvanrednih studenata;
 • Dokaz o uplati u iznosu od 10 KM, s naznakom „Za knjižnicu“, na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija broj: 3381302271325623, UniCredit Bank d.d. Mostar;
 • Dokaz o uplati u iznosu od 10 KM s naznakom „Za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“, na žiro račun Sveučilišta u Mostaru broj: 3381302231566875, UniCredit Bank d.d. Mostar;
 • Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu pri upisu su dužni priložiti potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije, a rješenje o nostrifikaciji trebaju dostaviti naknadno, najkasnije do 1.10.2020. godine.

 

 

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente 

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2020./2021. godine

 

Hrvatski

Upisi kategorije: