Preddiplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

Upisi na preddiplomske studije u akademsku 2023./2024. godinu vrše se preko sustava za online prijave i upise: e-Upisi https://upisi.sum.ba/

 

Za upis na prvu godinu studija slijedite upute koje se primjenjuju na upis studijskog programa kojeg ste izabrali:

-    Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva
-    Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije
-    Preddiplomski sveučilišni studij Radiološke tehnologije
-    Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
-    Preddiplomski sveučilišni studij Primaljstva

Uvjeti upisa:

-     Završeni četverogodišnji program srednje škole
-     ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
-     Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
-     Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Prijave za upis primaju se:

- Prijave za upis za II. (rujanski) razredbeni rok primaju se od 28. kolovoza do 8. rujna 2023. godine u sustavu za online prijave i upise ili osobno na Fakultetu zdravstvenih studija u terminu od 09:00 h do 12:00 h.

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente (originalni dokumenti se skeniraju i prilažu u sustav za e-Upise) :

  1. Izvadak iz matične knjige rođenih;
  2. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);
  3. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
  4. *Potvrdu / rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu),

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti priznavanje svjedodžbi. Postupak priznavanja inozemnih svjedodžbi srednje škole provodi:
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona/ Ul. Stjepana Radića 3/III, Mostar (zgrada bivšeg Đačkog doma)
Telefon: 036/334-400, Fax: 036/316-792,    e-mail: monkshnk@tel.net.ba 
(vidjeti na: https://www.monkshnk.gov.ba/ u dijelu - sektori – predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje - zahtjevi/obrasci)

ili 

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti / Ul. dr. Ante Starčevića b.b., Mostar
Telefon: 036 355-700 Fax: 036 355-742 e-mail: kabinet@fmon.gov.ba , info@fmon.gov.ba. (vidjeti na: http://www.fmon.gov.ba/Nostrifikacija/Index )

5. Potvrdu o prebivalištu,
6. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij Fakulteta zdravstvenih studija;
7. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljuje, na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija, broj: 3381302271325623, Unicredit Bank d.d. Mostar ili elektronska uplata u sustavu za e-Upise.
8. Uplate iz inozemstva moguće je realizirati elektronski kroz sustav za e-Upise ili uplatnicom:

               Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija
               IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510
               SWIFT:  UNCRBA 22
               UniCredit Bank d. d Mostar

Razredbeni postupak temelji se na:
- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi 

- razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva i Primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije i Radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva:
Fizika, Biologija i Kemija 

TERMINI RAZREDBENOG ISPITA

Vrijeme održavanja razredbenih ispita u II. (rujanskom) razredbenom roku 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJSKI PROGRAMI

   VRIJEME ODRŽAVANJA

Sestrinstvo

 12. 09. 2023. u 9:00 sati

Radiološka tehnologija

 12. 09. 2023. u 11:30 sati

Primaljstva

 12. 09. 2023. u 14:00 sati

Fizioterapije

  13. 09. 2023. u 9:00 sati

Sanitarno inženjerstvo

  13. 09. 2023. u 11:30 sati

 

NAZIV STUDIJA

BROJ SLOBODNIH MJESTA

Studij sestrinstva

20

Studij fizioterapije

9

Studij radiološke tehnologije

12

Studij sanitarnog inženjerstva

24

Studij primaljstva

19

 

UPIS STUDENATA NAKON ZAVRŠENOG RAZREDBENOG POSTUPKA

Upis u I. godinu studija u drugom upisnom roku provodit će se od 18. do 22. rujna 2023. godine. 

Ovdje možete preuzeti Informativni letak Fakulteta zdravstvenih studija

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2023./2024. godine

 

 

Hrvatski

Upisi kategorije: