• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
Zdravstveni glasnik

Poštovani čitatelji, 

Časopis Zdravstveni glasnik nakladnika Fakulteta zdravstvenih studija nastao je kao potreba i želja za publiciranjem, a što je od iznimne važnosti i značaja za jačanje zdravstvene struke i podizanje razine znanja i znanosti na Fakultetu zdravstvenih studija. Naši nastavnici i naši studenti su i do sada pokazali da znaju istraživati i o tome pisati na znanstvenim temeljima, a ovo je prilika njima, a i drugima da pišu i u našem časopisu. Odlučili smo da časopis bude u elektroničkom obliku jer smo sigurni da će tada biti čitaniji i da će njegov domet biti puno dalji. Časopis je namijenjen članovima zdravstvene struke ali i za ostale srodne discipline s kojima se zdravstvena struka nadopunjuje i surađuje.  

Godišnje se planira objavljivanje dva broja. U časopisu se radovi mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.

Svi prihvaćeni i objavljeni radovi biti će slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama Fakulteta zdravstvenih studija.

Nadam se da ćete čitanjem časopisa Zdravstveni glasnik dobiti nove korisne informacije, steći korisna znanja, a sve sugestije, primjedbe i komentare shvatit ćemo dobronamjerno i pokušati ih iskoristiti u stvaranju što kvalitetnijih narednih brojeva časopisa.

 

ISSN 2303-8616

Nakladnik: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru
Za nakladnika: Prof. dr. sc. Vajdana Tomić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Glavni urednik: Prof. dr. sc. Dragan Babić, Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

Pomoćnici urednika:
Doc. dr. sc. Marko Martinac, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Doc. dr. sc. Josip Šimić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
V. as. dr. sc. Marko Pavlović, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina

Urednički odbor:
Prof. dr. sc. Vajdana Tomić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Mladen Mimica, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Zdenko Ostojić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Aleksandar Racz, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvatska
Prof. dr. sc. Violeta Šoljić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Ivan Ćavar, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Miro Miljko, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Doc. dr. sc. Nada Prlić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
Doc. dr. sc. Vesna Miljanović Damjanović, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Doc. dr. sc. Ivona Ljevak, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
V. as. dr. sc. Romana Barbarić, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina
As. mr. sc. Olivera Perić, dipl. med. sestra, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina
Darjan Franjić, mag. radiološke tehnologije, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina

Znanstveni/Savjetodavni odbor:
Prof. dr. sc. Zoran Tomić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Ivan Vasilj, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Josip Mašković, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Ante Kvesić, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Ivo Čolak, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Milenko Bevanda, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Danijel Pravdić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Dalibor Karlović, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Prof. dr.sc. Slobodan Mihaljević, Klinički bolnički centar Zagreb, Hrvatska
Prof. dr. sc. Danica Železnik, Fakultet zdravstvenih i socijalnih znanosti Slovenj Gradec, Slovenija
Prof. dr. sc. Jürgen Deckert, Sveučilišna bolnica Würzburg, Njemačka
Prof. dr. sc. Marco Sarchiapone, Sveučilište u Moliseu, Italija
Prof. dr. sc. Miroslava Jašović Gašić, Sveučilište u Beogradu, Srbija

Tehnički urednici:
Dario Papić, mag. inf.
Dragana Rašić, viši asistent

Lektura (Engleski jezik):
Doc. dr. sc. Kaja Mandić, prof.

Web Admin: Toni Perić
Kontakt:
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar Bosna i Hercegovina Tel: +38736 337 063; +387 36 337
050; Fax: +387 36 337 051
E-mail: zdravstveni.glasnik@fzs.sum.ba

Časopis je vidljiv u Hrčak, EBSCO, Google znalac i Cobbis elektroničkim bazama podataka