Prvi međunarodni simpozij pod nazivom „Kineziterapija u sportu, edukaciji i rehabilitaciji“

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology