Studenti Fakulteta zdravstvenih studija sudjelovali na II. Studentskom kongresu zaštite zdravlja - “Sanitas 2019” u Sveučilišta u Rijeci.

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology