• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature
  • radiology scans
  • midwifery  baby

Na temelju članka 15. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj.Županiji-kantonu (,Narodne novine HNZ'; broj: 6/18), čtanka 6. pravilnika o kriterijima i postupku stvarivanja prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama (Narodne novine HNZ', broj: 2/19), a u svezi s Programom utroška sredstava utvrđenih proračunom HNŽ za 2019. godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K, bruj: 12:01-02-s84/1g-3 od 29.03.2019. godine.i broj: 12-01-02-884/19-B od 24,09.2019. godine, na koji je Vlada Hercegovačkoneretvanske Županije/kantona dala suglasnost.Odlukom, broj: 01-1.02-1011/19 od 22.05.2019. godine i broj:01-1-02-1903/19 od 26.09.2019. godine, Ministarstvo za pitanja braniteljal/boraca Hercegovačko/neretvanske Zupanije objavljuje JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama.

Dan doktorata 2019.