Projekt Vijeća mladih Grada Mostara pod nazivom 'Škola prve pomoći'

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology