• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature
  • radiology scans

Nastava kod prof. dr. sc. Danice Zeleznik odgađa se do daljnjega.

Nadokanda nastave (predavanja) iz kolegija Osnove zdravstvene njege i Osnve primaljske njege odrzat će prema rasporedu koji ce biti naknadno odogvoren.

Vježbe ce se odrzavati premaredovitom  rasporedu.

Dan doktorata 2019.