• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Mjere primarne prevencije i zaštite od Covida-19

Molimo studente da budu ‘savjesni, odgovorni, disciplinirani i točni’, te se prilikom ulaska na Fakultet zdravstvenih studija pridržavaju i posebnih epidemioloških uputa koje su detaljno oglašene na ulazu u zgradu Fakulteta.

Studentima i nastavnicima bit će omogućena uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke prilikom ulaska u zgradu Fakulteta.

Također, studenti moraju održavati udaljenost između sebe i drugih studenata i nastavnika.

Između svih aktivnosti dvorane će se provjetravati i dezinficirati.

U prostorijama fakulteta nije dopušteno grupiranje studenata.

I studenti i zaposlenici moraju se pridržavati ostalih općih mjera zaštite – izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica te redovito i pravilno održavati higijenu ruku.

Prilikom ulaska na Fakultet studenti su dužni priložiti popunjenu i potpisanu Izjavu