• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature
  • radiology scans
  • midwifery  baby

Studenti svih preddiplomskih studija koji pristupaju ispitu iz predmeta Engleski jezik 3. 7. 2020. trebaju se prijaviti u e-učionicu (www.classroom.google.com)  i utipkati kod: lupjvq4 gdje će dobiti sve upute o organizaciji provjere na daljinu.

Dan doktorata 2019.