• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans

Usmeni dio ispita i komisijski ispit iz kolegija Anatomija i Anatomija i histologija kod prof. dr. sc. Ljerke Ostojić održat će se u utorak 15. rujna 2020. godine u 13:00 na FZS.