• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature

Rezultate ispita iz kolegija Higijena objekata studenti mogu vidjeti u ISS sustavu. Upis ocjena održat će se u petak 20. studenog 2020. godine. Studenti su obvezni dostaviti indekse u studentsku referadu navedenog dana najkasnije do 12:00 sati. 

Dan doktorata 2019.