• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature

Nastava iz kolegija Klinička medicina II koja je trebala poceti u ponedjeljak, 23. studenog odgađa se za utorak, 24. studenog

Dan doktorata 2019.