• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature
  • radiology scans

Otvorenje natječaj za stipendije za jednotjednu razmjenu osoblja Sveučilišta u Mostaru za nastavne i trening mobilnosti u okviru Erasmus+ KA107 programa. Više informacija o vrsti mobilnosti te područjima na koje se iste odnose može se pronaći u tablici ispod teksta Natječaja.

Krajnji rok za dostavljanje svih prijavaje zaključno 10. ožujka 2021. 

Zainteresirani kandidati koji se prijavljuju za držanje nastave trebaju dostaviti na email rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju

1. CV     

2. motivacijsko pismo (engleski jezik/ hrvatski jezik samo za hrvatska sveučilišta),

3. pozivno pismo visokoškolske institucije za koju se kandidat prijavljuje,

4. ugovor o mobilnosti za držanje nastave - popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi

5. potvrda o znanju engleskog jezika (min B2)

6. prijavni obrazac - potpisan

 

Zainteresirani kandidati koji se prijavljuju za trening mobilnost trebaju dostaviti na email rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumnetaciju:

1. CV

2. motivacijsko pismo (engleski jezik/ hrvatski jezik samo za hrvatska sveučilišta),

3. pozivno pismo visokoškolske institucije za koju se kandidat prijavljuje

4. ugovor o mobilnosti za trening - popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi

5. potvrda o znanju engleskog jezik (min B2)

6. prijavni obrazac - potpisan

Sastavni dio ovog Natječaja su i tablice kriterija sukladno kojima će zaprimljene prijave biti vrednovane.

Napomena: potrebno pripaziti da se prijava odnosi na odgovarajuće područje kandidata te da bude poslana u PDF formatu za svaku točku zaseban dokument. Prijave dostavljene izvan zadanog roka neće se uzeti u razmatranje.

Planirane mobilnosti realizirati će se sukladno epidemiološkoj situaciji na partnerskim institucijama u EU.