Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije

Nužnost približavanja svjetskim standardima u fizioterapiji, prema preporukama Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju (WCPT), zahtijeva određene pomake u sustavu obrazovanja kao i organizaciji kliničkog rada fizioterapeuta.

Fizioterapija  je autonomna struka čiji bi praktičari trebali raditi u otvorenom i ravnopravnom profesionalnom odnosu sa ostalim zdravstvenim stručnjacima. Fizioterapeuti procjenjuju bolesnike i zatim planiraju i provode terapiju koristeći različite oblike fizikalnih sredstava (pokret,  električnu energiju, vodu, toplinu, minerale, blata, klimatske uvjete, ultrazvuk, laser, elektromagnetsko polje,  i sl.) u suradnji s bolesnicima ili korisnicima i njihovim obiteljima.

Razvoj fizioterapijske struke u Europi i svijetu obilježava povećan opseg znanja i vještina. Radi prilagodbe novim potrebama na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru osmišljen je sveučilišni trogodišnji studij fizioterapije. Program studija prilagođen je suvremenim potrebama struke, primjeren je sposobnostima studenta, te aktualnim potrebama suvremenog zdravstva.

Ciljevi obrazovanja

 

Fizioterapeut se kroz svoje obrazovanje osposobljava za: procjenu statusa korisnika i potrebe za fizioterapeutskim tretmanom, provođenje kineziometrijskih i drugih mjerenja u svrhu dijagnosticiranja funkcije lokomotornog sustava, planiranje i programiranje fizioterapeutskih postupaka, primjenu posebnih fizioterapeutskih postupaka sukladno potrebama korisnika, evaluaciju učinaka tretmana, sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta i ostalih zdravstvenih djelatnika, sudjelovanje u istraživanjima u području fizioterapije, osposobljavanje za timski rad, osobito za transdisciplinarni model u rješavanju problema korisnika, kontinuiranu vlastitu edukaciju, kao i rad na unapređenju struke.

Nastavni program trebao bi pomoći budućim fizioterapeutima:

  • u stjecanju humanističkog i cjelovitog pristupa osobi koja je u tretmanu fizioterapije,
  • u postizanju osjetljivosti na individualne potrebe i želje korisnika,
  • u djelovanju prema utvrđenim ili uočenim potrebama,
  • u stjecanju vještina,
  • u temeljenju prakse na znanju,
  • u razvijanju kritičkog mišljenja, kao i
  • u podstjecanju zanimanja za trajnim profesionalnim usavršavanjem.

 

Studijski programi fizioterapije imaju za cilj teoretski i praktično obrazovati studente za samostalan rad pri zdravstvenim ustanovama.

Studijski programi pružaju uvid u koncepte fizioterapije, uz naglasak na cjelovit pristup u provedbi fizioterapije.

Nastavni programi studija fizioterapije pružaju mogućnost usvajanja znanja i vještina vezanih uz procjenu stanja, postavljanje ciljeva te izradu programa sukladno dobi, potrebama i disfunkcijama osobe kojoj je potrebna fizioterapija.

Studijski programi koncepcijski daju mogućnost uključivanja u timski proces zdravstvene zaštite, skrbi i rehabilitacije.

Hrvatski

Studij: 

Dokument: