• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans

Rezultate ispita iz kolegija Palijativna skrb, Bioetika i Medicinska etika studenti mogu vidjeti u ISS sustavu. Studenti su obvezni doći na upis ocjena u petak 11. lipnja 2021. godine u 08:15 na FZS.