• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans

Studenti koji žele pristupiti  ispitu iz kolegija Konvencionalne radiološke metode  koji će održati 02.07.2021. u 15.00 h obvezni su se prijaviti  u ISS- sustav, a najkasnije do 23.06.2021. do 12,30. zbog rasporeda za praktični dio ispita. 

Studenti koji žele pristupiti  ispitu iz kolegija Konvencionalne radiološke metode  koji će održati 16.07.2021. u 15.00 h obvezni su se prijaviti u ISS- sustav,  a najkasnije  do 07.07.2021. do 12,30.  

Prijavnicu za praktični dio ispita  studenti moraju  ponijet sa sobom.