• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans

Ovdje možete preuzeti raspored studenata za polaganje praktičnog dijela ispita iz kolegija Fizioterapijske vještine kod asis. Maje Zeljko, mag.