• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans

Nastava iz kolegija Zdravstvena psihologija koja je trebala početi u četvrtak, 14. listopada s početkom u 10,00 sati prebacuje se za isti dan s početkom u 10,30 sati.