• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti objavilo je Poziv za kandidiranje za dodjele podrške najboljim studentima, državljanima BiH, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u FBiH, broj: 04-34-3-2888-1/21 od 23. 9. 2021. godine.

Prema Pozivu za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- Obrazac za prijavu;
- Ovjerena kopija osobne iskaznice studenta;
- Ovjerena kopija CIPS-ove prijave prebivališta;
- Ovjeren prosjek ocjena tijekom cijelog studija (akademski uspjeh);
- Potvrda banke o posjedovanju tekućeg računa u banci, s brojem transakcijskog računa banke (ne starija od tri mjeseca).

Uvjeti i kriteriji navedeni su u prilogu.

Prijave na natječaj, uz gore navedenu dokumentaciju, mogu se predati osobno u Tajništvo Fakulteta najkasnije do 29. 10. 2021. godine.