• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans

Studenti koji su obvezni polagati kolokvij iz kolegija Latinski jezik obvezni su uplatiti iznos od 100,00 KM na br. žiro-računa Fakulteta zdravstvenih studija 3381302271325623, te uplatnice dostaviti u studentsku referadu Fakulteta najkasnije do petka 3. prosinca 2021. godine do 12:30 sati.