: Javno zdravstveni štetnici – prijenosnici zaraznih bolesti i njihovo suzbijanje