• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Prvo predavanje za studente koji tijekom četverogodišnjeg školovanja nisu imali  Latinski jezik održat će se u utorak 27.09.2022.u 11.00 h na Fakultetu zdravstvenih studija.