• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Ovjera ljetnog semestra akademske 2021./2022. godine i upis u viši semestar/godinu studija vršiti će se od 26. rujna do 30. rujna 2022. godine u vremenu od 10 do 12 sati.

Uvjet za upis u višu godinu studija su položeni svi ispiti i upisane sve ocjene iz prethodne godine studija te potpisana knjižica stručne prakse i katalog vještina.

Izvanredni studenti trebaju priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akademske 2022./2023. godine u iznosu od 900,00 KM na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija br. 3381302271325623

Svu studenti trebaju priložiti dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM s naznakom „Za Studentski zbor“, na br. računa: 3381302231566875.

Formulare za upis studenti mogu preuzeti u Sveučilišnom centru Posavina.