• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

 

PREUZIMANJE ELEKTRONIČKOG IDENTITETA 

Pozivaju se studenti prve godine preddiplomskoga studija da izvrše preuzimanje elektroničkog identiteta.

U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru. Studentima se elektronički – identitet dodjeljuje prilikom upisa na studij i ostaje otvoren sve do odlaska s fakulteta, bilo završetkom ili prekidom studija.

S identitetom studenti se prijavljuju u Studomat te u sustav za e-učenje SUMARUM.

Elektronički identitet može se preuzeti sa poveznice: https://eduid.sum.ba/preuzimanje-identiteta 
Ovdje možete pogledati kratke upute za preuzimanje identiteta.

PREUZIMANJE SLUŽBENE E-MAIL ADRESE

Nakon što ste uspješno preuzeli elektronički identitet, slijedi preuzimanje službene sveučilišne e mail adrese.

Detaljne upute za preuzimanje možete Vaše službene e-mail adrese možete pogledati ovdje.

Službena e mail adresa ima oblik: ime.prezime@fzs.sum.ba

Upute za prijavu na Vašu službenu e-mail adresu možete pogledati ovdje, a postupak prijave na mobilnom uređaju možete pogledati ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Nakon što izradite službenu email adresu potrebno je u ISS sustavu – Studomatu u osnovnim podacima promjeniti E-mail adresu u službenu oblika: ime.prezime@fzs.sum.ba

Za sva pitanja i poteškoće možete se obratiti na e-mail: toni.peric@fzs.sum.ba